SMALL STATIONS PRESS

Making a donation

Translation is the means by which cultures communicate in this world and acquire a greater appreciation of one another.

 

When we started publishing Galician literature in English translation, there were only 29 Galician titles available in English. Now there are 114, thanks largely to our work. But there are still important contemporary and classic authors that we would like to introduce to the English-language market.

 

Please consider making a yearly donation of 20 euros (or the equivalent in your currency to avoid foreign transaction fees) if you are an individual / 200 euros if you are an institution. All this money will go directly towards making more Galician literature available in English.

 

These are some of the titles we would like to publish in 2021/22, with your help:

An Alfaya, Solitude Island

Fran Alonso, Nobody

Rosa Aneiros, Resistance

Anxo Angueira, Iria

Héctor Cajaraville, The Box of Resentments

Marica Campo, Memoir for Xoana

Héctor Carré, Fever

Fina Casalderrey, No Way, Merche!

Xelís de Toro, Acrobats in Paradise

Miguel Anxo Fernández, Kiss Me, Frank

Ánxel Fole, In the Light of the Oil Lamp

María Mariño, Collected Poems

Teresa Moure, The Operation

Xosé Neira Vilas, Memoirs of a Peasant Boy

Ramón Otero Pedrayo, Circling

Pilar Pallarés, Fossil Time-Book of Devorations

Xavier Queipo, Selected Stories

Antón Riveiro Coello, Bakunin’s Turtledoves

Susana Sánchez Arins, Maybe

 

To make a yearly donation please click on the button ‘Subscribe’.

 

To make a one-time or monthly donation please click on the button ‘Donate’.

 

Thank you for your help!

Yearly donation

One-time (or monthly) donation

SMALL STATIONS PRESS

Facer unha doazón

A tradución é o medio a través do cal as culturas se comunican neste mundo e obteñen unha maior apreciación a unha da outra.

 

Cando empezamos a editar literatura galega en tradución inglesa, só había 29 títulos galegos dispoñibles en inglés. Agora son 114 títulos, grazas en gran medida ao noso traballo. Mais segue a haber importantes nomes contemporáneos e clásicos que nos gustaría presentar ao mercado anglófono.

 

Por favor considere facer unha doazón anual de 20 euros (ou o equivalente na súa moeda para evitar tarifas de transacción estranxeira) se é un individuo / 200 euros se é unha institución. Todos estes cartos serán para facer máis literatura galega dispoñible en inglés.

 

Estes son algúns dos títulos que nos gustaría sacar en 2021/22, coa súa axuda:

An Alfaya, Illa Soidade

Fran Alonso, Ninguén

Rosa Aneiros, Resistencia

Anxo Angueira, Iria

Héctor Cajaraville, A caixiña dos rancores

Marica Campo, Memoria para Xoana

Héctor Carré, Febre

Fina Casalderrey, ¡Asústate, Merche!

Xelís de Toro, Os saltimbanquis no paraíso

Miguel Anxo Fernández, Bícame, Frank

Ánxel Fole, Á lus do candil

María Mariño, Obra completa

Teresa Moure, A intervención

Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego

Ramón Otero Pedrayo, Arredor de si

Pilar Pallarés, Tempo fósil-Livro das devoracións

Xavier Queipo, Relatos selectos

Antón Riveiro Coello, As rulas de Bakunin

Susana Sánchez Arins, Seique

 

Para facer unha doazón anual por favor faga clic no botón ‘Subscribe’.

 

Para facer unha doazón única ou mensual por favor faga clic no botón ‘Donate’.

 

 Grazas pola súa axuda!

Yearly donation

One-time (or monthly) donation